ด.ช. ฆีตภัทร อาษาศรี
GOLD
ประเภท ยุวชน ชาย 6 รุ่น B 16-18 กก. KYORUGI
K-MASTER TKD UNITED , TKD K-MaSTeR United