ด.ช. ศุกลวัฒน์ สุขสว่าง
SILVER
ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น C 21-24 กก. KYORUGI
K-MASTER TKD UNITED , TKD K-aSTeR United