ด.ช. ธเนศวร สีสว่าง
SILVER
ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น G 34 กก. ขึ้นไป KYORUGI
K-MASTER TKD UNITED , TKD K-MaSTeR United