Live! Court คะแนนรวม นักกีฬายอดเยี่ยม สนาม A สนาม B สนาม C สนาม D สนาม E POOMSAE

พระพิษณุโลกสองแคว ฯ 2566

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   
สถานที่จัดการแข่งขัน | พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 6/5/2566
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2023-05-04 24:00 น.
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 456 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 20467

11-04-2023.  UPDATE DOCUMENT

 

***********************************************************************

ทางผู้จัดจะเก็บค่าสมัครตามจำนวนนักกีฬาที่ลงสมัครมาในระบบตามจริง

ไม่มีการถอนชื่อหน้างาน อ้างอิงตามจำนวนจริง

หลังระบบการสมัครปิดแล้วเท่านั้น

***********************************************************************

  เกราะไฟฟ้า CLASS A.  11 ปีขึ้นไป 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรูกิ  

Class A,B อันดับ 1        จำนวน  1 รางวัล                         

Class A,B อันดับ 2        จำนวน  1 รางวัล                         

Class A,B อันดับ 3        จำนวน  1 รางวัล                         

Class C,D อันดับ 1       จำนวน  1 รางวัล

 

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ชาย-หญิง  CLASS A   (ต่อสู้)       จำนวน 12 รางวัล

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ชาย-หญิง  CLASS B   (ต่อสู้)       จำนวน 12 รางวัล

                         

 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ จำนวน 1 รางวัล

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม     (พุมเซ่)                                    จำนวน    2 รางวัล

 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม SPEED จำนวน 1 รางวัล     

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม     (SPEED)                               จำนวน    2 รางวัล

(นักกีฬาที่ทำคะแนนได้สูงสุด)

 

 

SPEED LEVEL (KICK/PUNCH)

ใช่การแบ่งกลุ่ม 4 คน แข่งขันแบบแพ้คัดออก
ประเภทเดี่ยว แข่งขัน 30 วินาที
ประเภทคู่ แข่งขัน 60 วินาที


ประเภท Speed Kick/Punch (เดี่ยว) กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่นดังนี้

 • ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย และหญิง (ไม่เกิน พ.ศ. 2561)
 • ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี ชายและหญิง (พ.ศ.2558-2559)
 • ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2556-2557)
 • ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2554-2555)
 • ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2552-2553)
 • ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย (ไม่เกิน พ.ศ.2549-2551)
 • ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง (พ.ศ. 2549-2551)

ประเภท Speed Kick/Punch คู่

 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 6ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 8ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 10 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.