Live! Court คะแนนรวม นักกีฬายอดเยี่ยม สนาม A สนาม B สนาม C สนาม D สนาม E POOMSAE

Arena Taekwondo championship ครั้งที่4

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   
สถานที่จัดการแข่งขัน ศูนย์การค้า Show DC (โชว์ ดีซี) | กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 5/8/2566
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2023-08-03 24:00 น.
เบอร์โทร 094-2945493 ครูมิตร
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 576 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 8010

6/06/2023 เอกสารอัพเดท 

19/06/2023 เอกสารอัพเดท 

 

การแข่งขันเทควันโด ARENA TAEKWONDO ครั้งที่ 4

วันเสาร์ ที่  5  สิงหาคม 2566  
ณ ศูนย์การค้า SHOW DC

เกราะไฟฟ้า CLASS A 11 ปีขึ้นไป KPNP

***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน   เคียวรูกิ      เกราะไฟฟ้า และธรรมดา                คนละ    700.-   บาท

***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน พุมเซ่ เดี่ยว                                                       คนละ    600.-   บาท

***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน พุมเซ่คู่ผสม,คู่ชาย,คู่หญิง                                  คู่ละ      900.-    บาท

***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน พุมเซ่ ทีม 3 คน                                                ทีมละ    1000. -  บาท

***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน  SPEED KICK/PUNCH                                  คนละ    500. -  บาท

***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน  SPEED KICK/PUNCH  (คู่)                           คนละ    800. -  บาท

 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรูกิ AB.   1 ถึงอันดับ 3                                     จำนวน  3  รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรูกิ   C      อันดับ 1                                            จำนวน  1  รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรูกิ   D      อันดับ 1                                            จำนวน  1  รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ อันดับ 1                                                           จำนวน     1 รางวัล

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ชาย-หญิง    (ต่อสู้)                                                      จำนวน     12 รางวัล

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม     (พุมเซ่)                                                                    จำนวน     2 รางวัล

ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทต่อสู้                                                                  จำนวน     2 รางวัล

ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทพุมเซ่                                                                จำนวน     2 รางวัล

 

 

 

SPEED LEVEL (KICK/PUNCH)

ใช้การแบ่งกลุ่ม 4 คน แข่งขันแบบแพ้คัดออก
ประเภทเดี่ยว แข่งขัน 30 วินาที
ประเภทคู่ แข่งขัน 60 วินาที

 

ประเภท Speed Kick/Punch (เดี่ยว) กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่นดังนี้

 • ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย และหญิง (ไม่เกิน พ.ศ. 2561)
 • ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี ชายและหญิง (พ.ศ.2558-2559)
 • ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2556-2557)
 • ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2554-2555)
 • ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2552-2553)
 • ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย (ไม่เกิน พ.ศ.2549-2551)
 • ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง (พ.ศ. 2549-2551)

 

ประเภท Speed Kick/Punch คู่

 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 6ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 8ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 10 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.