คู่สาย สนาม A สนาม B สนาม C สนาม D สนาม E POOMSAE ไม่มีคู่เตะ

Northen Champion League 2020 เชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 9 [League 1]

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน สนามกีฬาสมโภช 700 ปี | เชียงใหม
แข่งขันวันที่ 9/2/2563
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2020-02-7
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ อ.จตุพล
เบอร์โทร 0897005197
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 451 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 11702

  Northen Champion League  2020  

เชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 9

[ -- Northen League 1 -- ]

9 กุมภาพันธ์ 2563

 

***วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

   (เนื่องจากเป็นวันหยุด ยาว 3 วัน 8-10 กุมภาพันธ์ คณะผู้จัดเล็งเห็นความสะดวก ในการเดินทางจึงจัดในวันที่อาทิตย์ที่ 9)

   แข่งขันเกราะไฟฟ้า KPNP ใน Class A

**รุ่นคาเด็ต 11-13 ปี , 15-17ปี และประชาชนทั่วไปเท่านั้น

*นำถุงเท้าไฟฟ้ามาเองนะครับ***

## ในวันเสาร์ที่ 8 กพ. สามารถมาชั่งน้ำหนักและรับ ID CARD ณ หลัง อาคารพละ 1 

สนามแข่งขัน อาคารพละ 2 สนามกีฬา 700 ปี

รายละเอียดการให้คะแนนและรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 100,000บาท 

คะแนน รวม 5 สนาม

สนามที่ 1  9 กุมภาพันธ์ เชียใหม่โอเพ่น จังหวัดเชียงใหม่

สนามที่ 2  23 พฤษภาคม จังหวัดพิษณุโลก

สนามที่ 3  5 กรกฎาคม จังหวัดเชียงราย

สนามที่ 4  -- ตุลาคม    จังหวัดลำปาง

สนามที่ 5  5 ธันวาคม   จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขัน  Northen Champion League  2020 (เงินรางวัล 100,000 บาท)

1. คะแนนทีมรวมประเภทต่อสู้ 5 สนาม

อันดับ 1  20,000

อันดับ 2  10,000

อันดับ 3  5,000

รวม 35,000

การให้คะแนน

1. Class A ทอง 10- เงิน 7- ทองแดง 5 คะแนน

2. Class B ทอง 5-   เงิน 3- ทองแดง 2 คะแนน

3. Class C,D ทอง 2- เงิน 1 คะแนน

*** คู่พิเศษ นับคะแนนตาม Class ที่ต่อสู้ที่ต่ำกว่า ยกตัวอย่าง Class A เตะกับ Class B ให้นับคะแนนแบบ Class B

*** การแข่งขัน  Northen Champion League  2020 Class C,D จะเตะรอบเดียว (ถ้ามี 3 คน ให้คะแนนคนที่ ได้อันดับ 3 = 1 คะแนน)

4. คะแนนประเภททีม ทอง 10- เงิน 7- ทองแดง 5 คะแนน

5. การให้คะแนน ประเภทคู่พิเศษ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

6. การให้คะแนนรวมประเภท ท่ารำ จะให้คะแนน เหมือน Class A ทอง 10- เงิน 7- ทองแดง 5 คะแนน รวมทั้ง 5 สนาม

            หมายเหตุ*** การให้คะแนน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสม จะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

 

2. คะแนนทีมรวมประเภทท่ารำ 5 สนาม

อันดับ 1  7,000

อันดับ 2  5,000

อันดับ 3  3,000

รวม 15,000

3. คะแนนรวมประเภทต่อสู้ แต่ละรุ่นอายุ 5 สนาม

            รุ่นยุวชน            อายุ 7- 8 ปี                    6,000 (แยก ชาย 3,000/ หญิง 3,000)

            รุ่นยุวชน            อายุ 9 -10 ปี                  6,000 (แยก ชาย 3,000/ หญิง 3,000)

            รุ่นยุวชน            อายุ 11-12 ปี                 6,000 (แยก ชาย 3,000/ หญิง 3,000)

            รุ่นเยาวชน            อายุ 13 -14 ปี                6,000 (แยก ชาย 3,000/ หญิง 3,000)

            รุ่นเยาวชน            อายุ 15 -17 ปี                6,000 (แยก ชาย 3,000/ หญิง 3,000)

            รุ่นประชาชน            อายุ 18 ปี                      6,000 (แยก ชาย 3,000/ หญิง 3,000)

รุ่นคาเด็ท            อายุ 11-13 ปี                 6,000 (แยก ชาย 3,000/ หญิง 3,000)

4. คะแนนรวมประเภททีม

            ทีมชาย  4,000 บาท

            ทีมหญิง 4,000 บาท

รวม 100,000 บาท

ประเภทต่อสู้

รุ่นยุวชน            อายุไม่เกิน 4ปี               (เกิด พ.ศ. 2559)           Class C

            รุ่นยุวชน            อายุ5 - 6ปี                     (เกิด พ.ศ. 2557-2558 )             Class B , Class C

            รุ่นยุวชน            อายุ 7- 8 ปี                    (เกิด พ.ศ. 2555-2556)             Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นยุวชน            อายุ 9 -10 ปี                  (เกิด พ.ศ. 2553-2554)             Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นยุวชน            อายุ 11-12 ปี                 (เกิด พ.ศ. 2551-2552)             Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นเยาวชน         อายุ 13 -14 ปี                (เกิด พ.ศ. 2549-2550)             Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นเยาวชน         อายุ 15 -17 ปี                (เกิด พ.ศ. 2546-2548)             Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นประชาชน      อายุ 18 ปี                      (เกิด พ.ศ. 2545ขึ้นไป)              Class A

          เพิ่ม *** รุ่นคาเด็ท                อายุ 11-13  ปี                     (เกิด พ.ศ. 2550-2552)             Class A

 

ประเภทต่อสู้ทีม 3คน

            รุ่นยุวชน                        อายุไม่เกิน  6  ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นยุวชน                        อายุไม่เกิน  8  ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นยุวชน                        อายุไม่เกิน 10 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นยุวชน                        อายุไม่เกิน 12 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นยุวชน-เยาวชน            อายุไม่เกิน 14 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นเยาวชน                     อายุไม่เกิน 17 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นประชาชน                  อายุ 18 ปี ขึ้นไป ทีมชาย ทีมหญิง

ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว

            รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                               อายุไม่เกิน 8 ปี                     เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2555

            รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                               อายุ8 - 10 ปี               เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2553

            รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                               อายุ11-14 ปี                  เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549

            รุ่นเยาวชนและประชาชน ชาย / หญิง        อายุ 15 ปี ขึ้นไป                    เกิด พ.ศ. 2548 ขึ้นไป

พุมเซ่คู่ ไม่แยกชายหญิง

            4.5 พุมเซ่ทีม 3 คน ไม่แยกชายหญิง

            4.6 พุ่มเซ่ฟรีสไตล์

            4.7 New พุ่มเซ่

 

                ***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน   เคียวรูกิ                           คนละ                600   บาท

                ***   ค่าสมัครแข่งขัน เคียวรูกิ  ทีม                           ทีมละ              1000   บาท

               ***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน พุมเซ่ เดี่ยว                         คนละ              500    บาท

               ***   ค่าสมัครแข่งขัน พุมเซ่ คู่                                     คู่ละ               600   บาท

               ***   ค่าสมัครแข่งขัน พุมเซ่ ทีม                                ทีมละ               900   บาท

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE