สมัครฟรี แจกชุด แจกเสื้อ พลาดกันได้งัย


และแล้วของฟรีที่ทุกคนถามหาก็มีอย่ในโลกเทควันโด จริงๆ

อบรมฟรี  แจกอุปกรณ์ฟรี กินฟรี (อันนี้หรูสุด) ยังเหลืออีก 2 รุ่นสุดท้าย รีบสมัครกันนะครับเดี่ยวเต็ม

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี  
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่  

รุ่นที่ 3  วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเดอะวิน โฮเต็ล จ. ประจวบคีรีขันธุ์  
รุ่นที่ 4  วันที่   6 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบุษราคัม จ. ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography