รับสมัครเข้าร่วมอบรม Kyourugi Referee Refresher Course 2016


กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559  โดยการมาส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ไม่รับเอกสารทางอีเมล์ และแฟ็กซ์)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม วันที่ 21 มีนาคม 2559 ทางเวปไซค์ www.taekwondothai.com  ในกรณีที่ส่งเอกสารไม่ครบ สมาคม ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เข้าร่วมการอบรม

 

 

รายละเอียดโครงการ

 

ใบสมัคร

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography