ระเบียบ การแข่งขัน GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559


สมัคร Online  ตั้งแต่วันที่  1-20 มีนาคม 2559  ที่เว็บไซต์

http://fightingtkd.com/TKD_WEB/index.php?MatchId=125

เมื่อสมัครแข่งในเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมแนบสำเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่ง  มาที่    สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-3691518 แฟกซ์ 02 – 3193869 (ส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 22 มีนาคม 2559) หากเลยเวลาที่กำหนดทางสมาคมจะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด

 

 

ค่าสมัคร แข่งขัน 

ต่อสู้ เดี่ยว 500 บาท

ต่อสู้ทีม  1,000 บาท

พุมเซ่ฟรีสไตล์เดี่ยว 500 บาท

พุมเซ่ฟรีสไตล์คู่ผสม 700 บาท

พุมเซ่ฟรีสไตล์ทีมผสม 1,000 บาท

 

โหลดระเบียบการแข่งขัน

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography