รับสมัครนักกีฬาเทควันโดคนพิการรุ่นใหม่ 2564-2565 เพื่อเตรียมแข่งยูธเอเซียนพาราเกมส์ 2021


สมาคมกีฬาเทควันโดคนพิการไทย
ในสังกัด สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
"รับสมัครนักกีฬาเทควันโดคนพิการรุ่นใหม่ 2564-2565"
เพื่อเตรียมการแข่งขัน รายการ"ยูธเอเซียนพาราเกมส์ 2021" (Asian Youth Para Games
2021, Bahrain) ที่ประเทศบาเรน แล่รายการแข่งขันนานาชาติ ปี 2564-2565 ต่อเนื่อง
➢ คุณสมบัติ ดังนี้
• อายุ 14 - 25 ปี
• เพศชายและเพศหญิง
• เป็นผู้พิการแขน และมือ
• เป็นผู้มีระเบียบวินัยและความอดทน
• ไม่เคยฝึกซ้อมเทควันโดหรือเคยมีประสบการณ์เล่นกีฬาประเภทอื่นก็ได้
➢ ผู้พิการแขน
• ตั้งแต่ศอกขึ้นไป 1 ข้าง
• ตั้งแต่ศอกขึ้นไป 2 ข้าง
• ตั้งแต่ศอกลงไปถึงข้อมือ 1 ข้าง
• ตั้งแต่ศอกลงไปถึงข้อมือ 2 ข้าง
➢ สนใจติดต่อ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน โค้ชชิน 082-2539047 / LINE ID: shinjjang77
Facebook: Taekwondo Sports Association for the Thai Disabled 

 
อ่านรายระเอียดการสมัครได้ที่ หัวหน้าผู้ฝึกสอน โค้ชชิน 082-2539047 / LINE ID: shinjjang77
Facebook: Taekwondo Sports Association for the Thai Disabled 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.