SL Taekwondo Academy โครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดลพบุรี


ได้ต้อนรับ
-เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี
-ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี
-หัวหน้างานพัฒนากีฬาภูมิภาค ฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย
-ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ Sports Hero การกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้มาติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีนักกีฬาในโครงการจำนวน6คน

 

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE