เช็กเลย ก.ท่องเที่ยวฯ เตรียมออก 2 แพคเกจเที่ยวไทย..ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง?


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า กระทรวงฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมทำแพคเกจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 2 แพคเกจ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้คนออกเดินทางท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

แพคเกจแรก แพคเกจเที่ยวปันสุข
ผู้ที่มีสิทธิ์คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ เป้าหมาย 4 ล้านคนแบ่งเป็นภูมิภาคๆ ละ 1 ล้านคน โดยรัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัล (วอเชอร์) คนละ 2,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร

แพคเกจที่สอง แพคเกจกำลังใจ
เป็นแพ็กเกจเที่ยวฟรี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในช่วงรับมือโควิด 19 บุคคลที่มีสิทธิ์ในส่วนนี้ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน


โดยมาตรการทั้งหมดจะตัองเสนอกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า
โดยมาตรการทั้งหมดจะตัองเสนอกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

 

ที่มา https://www.komchadluek.net/news/regional/432891?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.