ถึงคิวเกษตรกร รับเงินเยียวยา 1.5 หมื่นบาท/ราย


 

รัฐบาล เตรียมพิจารณาจ่ายเงินเยียวยา แก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19-ภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท 9 ล้านครัวเรือน แนะให้ตรวจสอบสถานะเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ด่วน
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าจากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยในส่วนของเกษตรกรนั้น รัฐบาลเตรียมพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง ให้รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดังนั้น เกษตรกรควรตรวจสอบสถานะเกษตรกรของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วกดค้นหา หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือโหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมเกษตร ใส่ข้อมูลและเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ไปเก็บเอกสารถึงที่

หากเคยลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้ว ขอให้ตรวจสอบว่าประเภทเกษตรกร และพืชผล ตรงกับที่ดำเนินการอยู่หรือไม่ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตรงจุด ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ง่าย ผ่าน Application Farmbook บนโทรศัพท์มือถือ

ส่วนกรณีประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้รับการเยียวยา 5,000 บาท ไปก่อนหน้านี้ เพราะถูกระบุว่าเป็นเกษตรกรทั้งที่ไม่ทำมานานแล้วนั้น

สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะตัวเองได้ที่เว็บไซต์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หากยังคงสถานะเป็นเกษตรกรค้างอยู่สามารถยกเลิกสถานะได้เองผ่านทาง Application Farmbook เช่นกัน

 

ที่มา https://www.posttoday.com/economy/news/621128

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.