TOURNAMENT

ชื่อแมการแข่งขัน จังหวัด วันที่แข่ง
การแข่งขันเทควันโด-ยูยิตสู IPECM OPEN 2018 เชียงใหม 3/3/2561
JU-JITS TERMINAL 21 KORAT นครราชสีมา 27/10/2561
     
เพิ่มแมทแข่งขัน

ALL TOURNAMENT


ชื่อแมการแข่งขัน จังหวัด วันที่แข่ง
JU-JITS TERMINAL 21 KORAT นครราชสีมา 27/10/2561
การแข่งขันเทควันโด-ยูยิตสู IPECM OPEN 2018 เชียงใหม 3/3/2561
PLEARNARY JUJITSU CHAMPIONSHIP กรุงเทพมหานคร 23/9/2560
JU-JITSTERMINAL 21 KORAT นครศรีธรรมราช 26/8/2560
ยูยิตสู RSU Martial art Festival #8 กรุงเทพมหานคร 6/5/2560
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
เพิ่มแมทแข่งขัน