Warning!

หมดเขตรับสมัครแล้ว กรุณาติดต่อ 092-782-6965 ครูเจม 087-677-2444 ฝ่ายระบบon-line เว็บไซด์ธารน้ำ หรือ 087-6772444
คะแนนรวม สนาม A สนาม B สนาม C สนาม D สนาม E สนาม F สนาม G สนาม H POOMSAE ไม่มีคู่เตะ

All 85 TEAM

ALL 85 TEAM
Name Team COACH ต่อสู้ ต่อส้ทีม
PoomsAe
เคียกพ่า (Kyukpa)
Poomsae Pair Team FREESTYLE
  สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด นายวิบูลย์ รุ่งโรจน์ชาญกิจ
3
0
1 0 0 0
0
 Super Kick Gym Kru Liew
16
0
3 0 0 0
0
 SilpakornJunior กล้าณรงค์ อำนวยชัย
0
0
0 0 0 0
0
 CHOI's TAEKWONDO NATTHAYA SANGSASITON
13
1
0 0 0 0
0
 WHITEFIGHTER SUPHACHAI THAITHAVORN
23
0
0 0 0 0
0
 THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO ครูโบ๊ต ครูเอก
36
0
0 0 0 0
0
 24TKD Somwang poosuwan
4
0
1 0 0 0
0
 Junior Taekwondo Academy สริตา ผ่องศรี
18
0
18 1 1 0
0
 ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ นายยุทธภูมิ แสงอรุณจิรโชติ
32
1
0 0 0 0
0
 MJ JUNIOR TAEKWONDO นายทศพร ชื่นอารมย์
11
2
0 0 0 0
0
 The Asian Taekwondo เดชน์ สุทธิกุลการณ์
15
0
0 0 0 0
0
 SPEED GYM NAWIN YONOKPANTH
18
0
7 0 0 0
0
 DCL TAEKWONDO วรทิพ เทพโบว์ส่ง
1
0
1 0 0 0
0
 เซียนเทควันโด บางแพ นายพชรพล สว่างเมฆ
0
0
12 2 3 0
0
 Taekwondo AREA GYM. นายเอกวีร์ จีนคำเริง
17
0
0 0 0 0
0
 HUAHIN TAEKWONDO ครูคิง
9
0
3 0 0 0
0
  JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG อาจารย์จรันร์
22
1
2 0 0 0
0
 ALL STAR Somsak Tapin
127
5
3 0 0 0
0
 ทีมสุขสวัสดิ์ 26 เทควันโด นายเกรียงไกร แซ่ก๊วย
11
0
0 0 0 0
0
 RANGSIT STAR ARUCHA
20
2
0 0 0 0
0
 The N.P. Taekwondo โค้ชปาล์ม
6
0
1 0 0 0
0
 ดนัย เทควันโด ยิม อ.จุ๊บ
25
0
0 0 0 0
0
 Premier taekwondo ครูปู
21
0
0 0 0 0
0
 สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง นายบุญชรัสมิ์ เจริญสาร
18
0
6 0 0 0
0
 JP Taekwondo Academy ครูจื้อ
15
0
0 0 0 0
0
  SL taekwondo นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์
33
0
0 0 0 0
0
 SPS TAEKWONDO AMORNRAT SUKPRASERT
19
0
0 0 0 0
0
 RSR Beginner Team นายปรัชญา บูรพนาวิบูลย์
18
1
0 0 0 0
0
 อนันต์ธันนารา นายบัญชา ธันนารา
21
0
0 0 0 0
0
 อรัญเทควันโด ณรงค์ฤทธิ์ แสงใส
4
0
0 0 0 0
0
 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai) ร.อ.ปัณณ์พัฒน์ ทนาพรรัชต์
8
0
0 0 0 0
0
 Tana Taekwondo นัฎฐา เตโชชัยงาม
16
0
0 0 0 0
0
  TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี นาย สุริยา อรรถวิล ครูหนึ่ง
0
0
0 0 0 0
0
 TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี ครูหนึ่ง
14
0
0 0 0 0
0
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พิรพัฒน์ อภิพันธ์
0
2
0 1 0 0
0
 Petchsiam tkd อ.วรเทพ เตชะวณิช
3
0
2 1 0 0
0
 DMG TAEKWONDO MINK
8
0
0 0 0 0
0
 Boeing777 thaiboeing777
0
0
0 0 0 0
0
 The Best Fighter TKD ชีรพงษ์ กาญจนกันติ
16
0
8 5 2 0
0
 KK.TAEKWONDO Jatuporn Kornsranoi
6
0
0 0 0 0
0
 RoumjaiTKD Worawat
5
0
0 0 0 0
0
 NATTAKORN GYM นายณัฐกร รัตนโชติกรกุล
24
0
0 0 0 0
0
 The Rock เทควันโด นายเกียรติรัตน์ มาละเอียด
0
0
0 0 0 0
0
  The Rock เทควันโด นายเกียรติรัตน์มาละเอียด
7
0
0 0 0 0
0
 ChampTKD อ.จิรวุฒิ พัวศรีไพบูลย์
7
0
0 1 0 0
0
 S.A.T.Taekwondo ภูมิลักษณ์
17
0
0 0 0 0
0
 โรงเรียนบางละมุง ภูมิลักษณ์
1
0
0 0 0 0
0
 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล ภูมิลักษณ์
1
0
0 0 0 0
0
 PHAITOON TAEKWONDO ไพฑูรย์ เวียรศิลป์
2
0
0 0 0 0
0
 ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง จิรวัฒน์ หงอกสิมมา
8
0
0 0 0 0
0
 พรสวรรค์ รุ่งเรือง สราวุธ ยืนบุญ
5
0
0 0 0 0
0
 KORAT TAEKWONDO มนัสวิน
14
0
0 0 0 0
0
 TKD FORCE นาย อรุณ ศรีงาม
9
0
0 0 0 0
0
 HUAMARK TAEKWONDO TEAM นาย อดิศร โพธิสว่าง
13
0
0 0 0 0
0
 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นาย อดิศร โพธิสว่าง
3
0
0 0 0 0
0
 วัน@บางแค ครูเจม
8
0
1 0 0 0
0
 BC. Taekwondo Club ครูขวัญ
11
0
7 0 0 0
0
 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์
12
0
0 0 0 0
0
 ทวีศิลป์ สปิริต พงษ์ทิชาติ ศรีศิริโชคชัย
6
0
0 0 0 0
0
 TKD.CENTER ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
17
3
0 0 0 0
0
 The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน ว่าที่ร.ต.ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์
22
0
7 0 1 0
0
 TAWEESILP ROMPO กัณฐัศว์ หาญปราบ
25
0
1 0 0 0
0
 Tiger Thai Family อาคม จันทร์โต
1
0
4 1 0 0
0
 TU JUNIOR พงศกร ขันจำนงค์
17
0
2 0 0 0
0
 X.TEAM GYM นายสมยศ บุญเลิศ
13
0
0 0 0 0
0
 The Fast Taekwondo ครูเอี่ยว
15
0
0 0 0 0
0
 เอกลักษณ์ยิม อ.เอก
3
0
0 0 0 0
0
 THE EMPEROR วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์
14
1
2 0 0 0
0
 Chonburi TKD Gym กังวาล
1
0
1 0 0 0
0
 มหาวิทยาลัยราฃภัฎจันทรเกษม จิรวุฒิ พัวศรีไพบูลย์
0
0
1 0 0 0
0
 ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง นายสุธนางค์ วงศ์เหลือง
7
0
0 0 0 0
0
 OYP OLYMPIC Thitipong
0
0
7 1 1 0
0
 Power Junior กิตติ ฉัตรบุรานนทชัย
25
4
0 0 0 0
0
 ชมรมเทควันโดหนองแค กนิษฐา พันเพชร
8
0
3 0 0 0
0
 Rangsit University พิเชฐ พิบูลย์คณารักษ์
7
0
2 1 0 0
0
 MTธีรศาสตร์เทควันโด ธนิต สุวรรณลักษณ์
14
0
0 0 0 0
0
 โรงเรียสตรีพัทลุง ชานนท์ แซ่โค้ว
6
0
0 0 0 0
0
 Taweesilp Spirit Tae Kwon do นายพงษ์ทิชาติ ศรีศิริโชคชัย
0
0
0 0 0 0
0
 สโมสรบ้านบัวทอง นาง กนิษฐา กนิษฐสวัสดิ์
0
0
38 7 4 0
0
 SAMPRAN TAEKWONDO คุณสกุณา ชินวงษ์เกตุ
13
0
0 0 0 0
0
 ทวีศิลป์ 8 สหพันธ์ สุขเพียร
19
0
0 0 0 0
0
 ยอดปฏิภาณยิม GOUMUT JITGOUMUT
4
0
0 0 0 0
0
 ทวีศิลป์8 สหพันธ์ สุขเพียร
0
0
0 0 0 0
0
 พัชระยิม วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร
28
0
0 0 0 0
0
 Lexyai gym ครูเล็ก
2
0
0 0 0 0
0
   
1061
23
144 21 12 0
0
   
1261
Top