ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ประชาชน ชาย | 18
ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก
เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก
เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญฺิง | 18
ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป