( ฉบับแก้ไข ) การแข่งขันเทควันโด นครหาดใหญ่แชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 1 แข่งเสร็จเที่ยวต่อตลาดน้ำบ้านพรุ พักผ่อนแบบชิวๆ ตลาดน้ำบ้านพรุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน ณ.ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว ) จังหวัดสงขลา | สงขลา
แข่งขันวันที่ 12 / 5 / 2561
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2012-12-30
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ Soul Fighters Team ( หาดใหญ่ ) 43 ซ.10 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 โทร 089 – 1799758 074 - 805428 ครูตั้ม email tum 2 soul@gmail.com สมัครแข่งขัน คลิ๊กที่ >> www.fightingtkd.com <<
เบอร์โทร 089 – 1799758 074 - 805428
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 135

                                การแข่งขันเทควันโด นครหาดใหญ่ แชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 1

                   ชิงถ้วยนายกเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

                 ณ. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว ) จังหวัดสงขลา 

       แข่งเสร็จเที่ยวต่อตลาดน้ำบ้านพรุ พักผ่อนแบบชิวๆ ตลาดน้ำบ้านพรุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

-----------------------------------------------------

รุ่นยุวชน อายุ 3-4 ปี  ( เกิด พ.ศ. 2556-2557 )  Class C

รุ่นยุวชน อายุ 5- 6 ปี ( เกิด พ.ศ. 2554-2555 )  Class  B C

รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี  ( เกิด พ.ศ. 2552-2553 )  Class A B C

รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี ( เกิด พ.ศ. 2550-2551 ) Class A B C

รุ่นยุวชน อายุ11-12 ปี ( เกิด พ.ศ. 2548-2549 )  Class A B C

รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี ( เกิด พ.ศ. 2546-2547 )  Class A B C

รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี ( เกิด พ.ศ. 2543-2545 )  Class  A B C

รุ่นประชาชนอายุ  18 ปี ขึ้นไป ( เกิด พ.ศ. 2542 ขึ้นไป ) Class  A B

หมายเหตุ      มือเก่า          Class A                มีคุณวุฒิตั้งแต่เหลือง ถึงสายดำ

                     มือใหม่          Class B มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองถึง สายฟ้า

     มือใหม่พิเศษ  Class C ( ห้ามเตะศีรษะและลูกหมุนทุกชนิด )  มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับสายขาวถึงสายเหลือง

หมายเหตุ  *** ในรุ่น มือใหม่พิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึกสอน ***             

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบการแข่งขันเทควันโด

รุ่นยุวชน  อายุ3-4 ปี 5-6 ปี 7-8 ปี 9-10 ปี 11-12 ปี

รุ่นเยาวชน  อายุ  13-14  ปี 15-17  ปี  รุ่นประชาชนทั่วไป  ประเภทต่อสู้ ทีม 3 คน ( ชาย / หญิง )  ประเภท  พุมเซ่ 

ข้อ 2ประเภทต่อสู้ ทีม 3 คน ( ชาย / หญิง ) Class A

             1. รุ่นอายุ 7-8 ปี น้าหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม

             2. รุ่นอายุ 9-10 ปี น้าหนักไม่เกิน 110  กิโลกรัม

             3. รุ่นอายุ 11-12 ปี น้าหนักไม่เกิน 120  กิโลกรัม

             4. รุ่นอายุ 13-14 ปี น้าหนักไม่เกิน 150  กิโลกรัม

             5. รุ่นอายุ 15-18 ปี น้าหนักไม่เกิน 170  กิโลกรัม

ประเภท  พุมเซ่  ที่กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น ประเภท พุ่มเซ่ เดี่ยว ( เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)

หมายเหตุ-   ผู้แข่งขันสามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุสูงกว่าตนเอง และสูงกว่าขั้นสายของตนเองได้              

-   พุมเซ่เดี่ยว สามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 สาย แต่ต้องสูงกว่าสายในปัจจุบัน

รุ่นอายุ/ระดับสาย

เหลือง

เขียว

ฟ้า

น้ำตาล

แดง

ดำแดง, ดำ

5- 6 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

7 – 8 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

9 – 10 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

11 – 12 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

13 – 14 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

15 – 17 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

รุ่นประชาชนอายุ  18 ปี ขึ้นไป

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

สมัครแข่งขัน คลิ๊กที่   >>  www.fightingtkd.com  <<              

 

Comments