2nd RSU KTK Kwon International Taekwondo Championships

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยรังสิต | ปทุมธาน
แข่งขันวันที่ 21 / 7 / 2561
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2018/07/19
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 61 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 369

ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขัน

2nd RSU KTK KWON International Taekwondo Championship

การแข่งขัน อาร์เอสยูร์ เคทีเค ควันอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้ง ที่ 2 ประจำปี 2561

วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

 

 
 

 

การจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด อาร์เอสยูร์ เคทีเค ควันอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้ง ที่ 2 การแข่งขันนี้เรียกว่า การแข่งขันกีฬาเทควันโด 2nd  RSU KTK KWON International Taekwondo Championship โดยมีกำหนดการแข่งขัน วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                ต้องเป็นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง ไม่จำกัดสัญชาติ

มีคุณวุฒิตั้งแต่สายขาวขึ้นไป (เคียวรูกิ)

                ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม

                นักกีฬา สามารถลงแข่งขันได้ ทั้งประเภทเคียวรูกิ เคียวรูกิทีม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรือทั้งทีมีได้ในกรณีส่งหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ

หลักฐานการรับสมัคร เคียวรูกิเดี่ยว  ประกอบด้วย

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป

สำเนาบัตรประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้ำหนัก กรณียังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้ สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้ำหนักเช่นกัน

หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานพบว่า เป็นเท็จ ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

หลักฐานการรับสมัคร พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป

สำเนาบัตรประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้ำหนัก กรณียังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้ สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้ำหนักเช่นกัน

ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผู้ฝึกสอน(สายดำ)

สำเนาหลักฐานการสอบเลื่อนสาย

หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานพบว่า เป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

 

 

 

 

ประเภทรุ่นที่จัดให้มีการแข่งขันประเภท

                ประเภทต่อสู้

รุ่นยุวชน อายุ 6 – 8 ปี (เกิด พ.ศ. 2553-2555)        Class A B C

                รุ่นยุวชน อายุ 9 – 11 ปี (เกิด พ.ศ. 2550-2552)      Class A B C

รุ่นเยาวชนอายุ 12-14 ปี  (เกิด พ.ศ. 2547-2549)    Class A B C

รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี (เกิด พ.ศ. 2544-2546)     Class A B C  (เกราะไฟฟ้า Daedo เฉพาะClass  A ส่วนClass B ,C ใช้เกราะธรรมดา)

รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี (เกิดก่อน พ.ศ 2544)    Class A  (เกราะไฟฟ้า Daedo  A)

 

**หมายเหตุ**

กติกาการแข่งขันเคียวรูกิ

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

ชุดการแข่งขัน ใช้ชุดแข่งขันสีขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น

การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตัดสินไฟฟ้า การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก

กำหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ  

 • ยุวชนอายุ ไม่เกิน 6-9 ปี ยุวชนอายุ ไม่เกิน 9–11 ปี , 12–14 ปี,  3 ยก ๆ ละ 1.00 นาที พัก 30 วินาที
 • ยุวชนอายุ เยาวชนอายุ 15–17 ปี , ประชาชน 3 ยก ๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที

ไม่มีการชิงตำแหน่งที่ 3 โดยให้มีตำแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คนในประเภท บุคคล,ประเภททีมมีการชิงที่3

ให้นักกีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที

ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะทำการขานชื่อนักกีฬา ผู้ที่จะเข้าแข่งขัน 2 ครั้ง เมื่อนักกีฬาไม่มาลงสนามแข่งขันในคู่นั้นๆ หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่มาปรากฏตัวในบริเวณสนามแข่งขัน หลังจากเลยกำหนดการแข่งขันไปแล้ว 1 นาที ถือว่าผู้นั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน  (กรุณาดูลำดับคู่ของท่านจากสนามแข่งของท่าน)

การแข่งขันใช้เกราะไฟฟ้า Daedo และ เฮดการ์ดธรรมดา ในรุ่น 15-17 ปี  และ รุ่นประชาชน เฉพาะClass A เท่านั้น ,

ในรุ่นอื่นๆใช้เกราะ ธรรมดา

อุปกรณ์การแข่งขัน (ต้องได้รับการรับรองจาก WTF เท่านั้นในรุ่น9–11 ปี , 12–14 ปี 15-17ปี และรุ่น 18 ปีขึ้นไป)

สนับแขน ซ้าย-ขวา

                สนับขา ซ้าย-ขวา

                ใส่ เกาะ แดง หรือ น้ำเงิน ตามสายแข่งขัน

                ใส่ เฮดการ์ด

                ชาย ต้องใส่ กระจับ ,นักกีฬาหญิงเห็นตามสมควร

ต้องใส่ ฟันยาง, ถุงมือสำหรับแข่งขัน

                ถุงเท้า/ถุงเท้า Electronic  Daedo โดยนักกีฬาจัดหามาเอง

หมายเหตุ   ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ ให้ยืมยกเว้นฟันยาง นักกีฬาต้องนำอุปกรณ์มาเอง

                การแข่งขัน

Class C   - สายขาว – สายเหลือง อายุสอบไม่เกิน1 ปี หรือ เรียนเพื่อออกกำลังกายรับรองโดยผู้ฝึกสอน และนักกีฬาโรงเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขัน เตะได้เฉพาะราวคิก และ พุชคิก และหมัดชกเท่าเท่านั้น ห้ามหมุนเตะ และห้ามเตะศรีษะ

Class B   - ไม่เกินสายฟ้า อายุสอบครั้งแรกไม่เกิน 2 ปีเตะได้เฉพาะ บริเวณลำตัวเท่านั้นห้ามเตะศรีษะ

Class A   - เตะได้ตามกติกา

ประเภทยุวชนชาย-หญิง 68 ปี(เกิด พ.ศ. 2553-2555Class A B C

1.   รุ่น  A                น้ำหนักไม่เกิน  16  กก.

2.   รุ่น  B                น้ำหนักเกิน  16  กก. แต่ไม่เกิน  18  กก.

3.   รุ่น  C                น้ำหนักเกิน  18  กก. แต่ไม่เกิน  20  กก.

4.   รุ่น  D                น้ำหนักเกิน  20  กก. แต่ไม่เกิน  22  กก.

5.   รุ่น  E                น้ำหนักเกิน  22  กก. แต่ไม่เกิน  25 กก.

6.   รุ่น  F                 น้ำหนักเกิน  25  กก. แต่ไม่เกิน  28  กก.

7.   รุ่น  G                น้ำหนักเกิน  28  กก. แต่ไม่เกิน  32  กก.

8.   รุ่น  H                น้ำหนัก 32 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 9-11 ปี (เกิด พ.ศ. 2550-2552) Class A , B , C

1.   รุ่น  A                น้ำหนักไม่เกิน  23  กก.

2.   รุ่น  B                น้ำหนักเกิน  23  กก. แต่ไม่เกิน  25  กก.

3.   รุ่น  C                น้ำหนักเกิน  25  กก. แต่ไม่เกิน  27  กก.

4.   รุ่น  D                น้ำหนักเกิน  27  กก. แต่ไม่เกิน  29  กก.

5.   รุ่น  E                น้ำหนักเกิน  29  กก. แต่ไม่เกิน  32  กก.

6.   รุ่น  F                 น้ำหนักเกิน  32  กก. แต่ไม่เกิน  36  กก.

7.   รุ่น  G                น้ำหนักเกิน  36  กก. แต่ไม่เกิน  40  กก.

8.   รุ่น  H                น้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชาย อายุ 12-14 ปี  (เกิด พ.ศ. 2547-2549) Class A, B C

1.   รุ่น  A                น้ำหนักไม่เกิน  33  กก.

2.   รุ่น  B                 น้ำหนักเกิน  33  กก. แต่ไม่เกิน  37  กก.

3.   รุ่น  C                น้ำหนักเกิน  37  กก. แต่ไม่เกิน  41  กก.

4.   รุ่น  D                น้ำหนักเกิน  41  กก. แต่ไม่เกิน  45  กก.

5.   รุ่น  E                น้ำหนักเกิน  45  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก.

6.   รุ่น  F                 น้ำหนักเกิน  49  กก. แต่ไม่เกิน  53  กก.

7.   รุ่น  G                น้ำหนักเกิน  53  กก. แต่ไม่เกิน  57  กก.

6.   รุ่น  H                น้ำหนักเกิน  57  กก. แต่ไม่เกิน  61  กก.

7.   รุ่น  I                  น้ำหนักเกิน  61  กก. แต่ไม่เกิน  65  กก.

8.   รุ่น  J                 น้ำหนักเกิน  65  กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชนหญิง อายุ 12-14 ปี  (เกิด พ.ศ. 2547-2549)Class A, B, C

1.   รุ่น  A                น้ำหนักไม่เกิน  29  กก.

2.   รุ่น  B                 น้ำหนักเกิน  29  กก. แต่ไม่เกิน  33  กก.

3.   รุ่น  C                น้ำหนักเกิน  33  กก. แต่ไม่เกิน  37  กก.

4.   รุ่น  D                น้ำหนักเกิน  37  กก. แต่ไม่เกิน  41  กก.

5.   รุ่น  E                น้ำหนักเกิน  41  กก. แต่ไม่เกิน  45  กก.

6.   รุ่น  F                 น้ำหนักเกิน  45  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก.

7.   รุ่น  G                น้ำหนักเกิน  49  กก. แต่ไม่เกิน  53  กก.

8.   รุ่น  H                น้ำหนักเกิน  53  กก. แต่ไม่เกิน  57  กก.

8.   รุ่น  I                  น้ำหนักเกิน  57  กก. แต่ไม่เกิน  61  กก.

7.   รุ่น  J                 น้ำหนักเกิน  61      กก. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชนชาย อายุ 15-17 ปี (เกิด พ.ศ. 2544-2546)Class A B C

1.   รุ่น  A                น้ำหนักไม่เกิน  45  กก.

2.   รุ่น  B                 น้ำหนักเกิน  45  กก. แต่ไม่เกิน  48  กก.

3.   รุ่น  C                น้ำหนักเกิน  48  กก. แต่ไม่เกิน  51  กก.

4.   รุ่น  D                น้ำหนักเกิน  51  กก. แต่ไม่เกิน  55  กก.

5.   รุ่น  E                น้ำหนักเกิน  55  กก. แต่ไม่เกิน  59  กก.

6.   รุ่น  F                 น้ำหนักเกิน  59  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก.

7.   รุ่น  G                น้ำหนักเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก.

8.   รุ่น  H                น้ำหนักเกิน  68  กก. แต่ไม่เกิน  73  กก.

9.   รุ่น  I                  น้ำหนักเกิน  73  กก. แต่ไม่เกิน  78  กก.

10. รุ่น  J                 น้ำหนักเกิน 78  กก. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชนหญิง อายุ 15-17 ปี (เกิด พ.ศ. 2544-2546) Class A B C

1.   รุ่น  A                น้ำหนักไม่เกิน  42  กก.

2.   รุ่น  B                 น้ำหนักเกิน  42  กก. แต่ไม่เกิน  44  กก.

3.   รุ่น  C                น้ำหนักเกิน  44 กก. แต่ไม่เกิน  46  กก.

4.   รุ่น  D                น้ำหนักเกิน  46  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก.

5.   รุ่น  E                น้ำหนักเกิน  49  กก. แต่ไม่เกิน  52  กก.

6.   รุ่น  F                 น้ำหนักเกิน  52  กก. แต่ไม่เกิน  55  กก.

7.   รุ่น  G                น้ำหนักเกิน  55  กก. แต่ไม่เกิน  59  กก.

8.   รุ่น  H                น้ำหนักเกิน  59  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก.

9.   รุ่น  I                  น้ำหนักเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก.

10. รุ่น  J                 น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป

ประเภทประชาชนชาย อายุ 18 ปี (เกิดก่อน พ.ศ 2544) Class A

 1. น้ำหนักไม่เกิน  54  กก.

2.   น้ำหนักเกิน  54  กก. แต่ไม่เกิน  58  กก.

3.   น้ำหนักเกิน  58  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก.

4.   น้ำหนักเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก.

5.   น้ำหนักเกิน  68  กก. แต่ไม่เกิน  74  กก.

6.   น้ำหนักเกิน  74  กก. แต่ไม่เกิน  80  กก.

7.   น้ำหนักเกิน  80  กก. แต่ไม่เกิน  87  กก.

8.   น้ำหนักเกิน  87  กก. ขึ้นไป

ประเภทประชาชนหญิง อายุ 18 ปี ((เกิดก่อน พ.ศ 2544)) Class A

1.   น้ำหนักไม่เกิน  46  กก.

2.   น้ำหนักเกิน  46  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก.

3.   น้ำหนักเกิน  49 กก. แต่ไม่เกิน  53  กก.

4.   น้ำหนักเกิน  53  กก. แต่ไม่เกิน  57  กก.

5.   น้ำหนักเกิน  57  กก. แต่ไม่เกิน  62  กก.

6.   น้ำหนักเกิน  62  กก. แต่ไม่เกิน  67  กก.     

7.   น้ำหนักเกิน  67  กก. แต่ไม่เกิน  73  กก.

8.   น้ำหนักเกิน  73  กก. ขึ้นไป

 

ประเภท พุมเซ่

Poomsae  ประเภท เดี่ยว

                รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                 อายุไม่เกิน 6-8 ปี (สายสี  และสาย ดำแดง)

                รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                 อายุไม่เกิน 9-11 ปี  (สายสี  และสาย ดำแดง)

                รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                 อายุ 12-14 ปี   (สายสี  และสาย ดำแดง)

                รุ่นเยาวชน ชาย / หญิง               อายุ 15-17 ปี   (สายสี  และสาย ดำแดง)

                รุ่นประชาชน ชาย / หญิง          อายุ 18 – 30 ปี   (สายสี  และสาย ดำแดง)  

รุ่นประชาชน ชาย / หญิง          อายุเกิน 30  ปีขึ้นไป (สายสี  และสาย ดำแดง)

Poomsae  ประเภท คู่ผสม

รุ่              นยุวชน ชาย / หญิง                   อายุไม่เกิน 6-8 ปี (สายสี  และสาย ดำแดง)

                รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                 อายุไม่เกิน 9-11 ปี  (สายสี  และสาย ดำแดง        

รุ่นยุวชน                                    อายุ 12-14 ปี   (สายสี  และสาย ดำแดง)

                รุ่นเยาวชน                                  อายุ 15-17 ปี   (สายสี  และสาย ดำ)

                รุ่นประชาชน                             อายุ 18 – 30 ปี   (สายสี  และสาย ดำ)  

รุ่นประชาชน                             อายุเกิน 30  ปีขึ้นไป (สายสี  และสาย ดำ)

Poomsae  ประเภท ทีม 3 คน

                รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                 อายุไม่เกิน 6-8 ปี (สายสี  และสาย ดำแดง)

รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                 อายุไม่เกิน 9-11 ปี  (สายสี  และสาย ดำแดง)

รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                 อายุ 12-14 ปี   (สายสี  และสาย ดำแดง)

                รุ่นเยาวชนชาย / หญิง                                อายุ 15-17 ปี           (สายสี  และสาย ดำแดง)

                รุ่นประชาชน ชาย / หญิง          อายุ 18 ปีขึ้นไป      (สายสี  และสาย ดำแดง)  

 

กติกาพุมเซ่               

1. ระดับสายสี ของแต่ละรุ่นอายุ รำ 1 พุม

2. ระดับสายสายดำ ของแต่ละรุ่นอายุ รำ 1ในรอบชิงรำ 2 พุม  

3. กรณีมีผู้เข้าแข่งขันน้อยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการซึ่งจะมีการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน

                                4.พุมเซ่ แจกเหรียญพร้อมเกียรติบัตรลำดับที่ 1- 4

                                5.ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล

 

 

 

 

Class สายดำ

Individual Contest(Black, Poom  Belt )

 

DIVISION

AGE GROUP

 

1st ROUND

 

2ND ROUND

 

FINAL

Little Kid

6-8

Tegueuk  5

Tegueuk  7

Tegueuk  8-Koryo

SUPER  JUNIOR

9-11

Tegueuk  5

Tegueuk  7

Tegueuk  8-Koryo

CADET

12-14

Tegueuk  5

Tegueuk  7

Tegueuk  8-Koryo

JUNIOR

15-17

Khumkang

Khumkang

Koryo  ,Taebeck

1ST SENIOR

18-30

Khumkang

Khumkang

Taebeck , Shipshin

2nd SENIOR

Over 30

Taebeck

Taebeck

Shipjin , Jitae

 

Pair Contest. (Black, Poom  Belt )

DIVISION

AGE

1st ROUND

2ND ROUND

FINAL

Little Kid

6-8

Tegueuk  5

Tegueuk  7

Tegueuk  8-Koryo

SUPER  JUNIOR

9-11

Tegueuk  5

Tegueuk  7

Tegueuk  8-Koryo

CADET

12-14

Tegueuk  5

Tegueuk  7

Tegueuk  8-Koryo

JUNIOR

15-17

Khumkang

Khumkang

Koryo  ,Taebeck

1ST SENIOR

18-30

Khumkang

Khumkang

Taebeck , Shipshin

2nd SENIOR

Over 30

Taebeck

Taebeck

Shipjin , Jitae

Team Contest(Black, Poom  Belt )

MALE / FEMALE

 

AGE

1st ROUND

2nd ROUND

FINAL

Little Kid

6-8

Tegueuk  5

Tegueuk  7

Tegueuk  8-Koryo

SUPER  JUNIOR

9-11

Tegueuk  5

Tegueuk  7

Tegueuk  8-Koryo

CADET

12-14

Tegueuk  5

Tegueuk  7

Tegueuk  8-Koryo

JUNIOR

15-17

Khumkang

Khumkang

Koryo  ,Taebeck

1ST SENIOR

Over 18

Khumkang

Khumkang

Taebeck , Shipshin

 

 

 

 

 

Class สายสี

Individual Contest(Colour  Belt )

 

DIVISION

AGE GROUP

 

1st ROUND

 

2ND ROUND

 

FINAL

Little Kid

6-8

Tegueuk 2

Tegueuk  2

Tegueuk  3

SUPER  JUNIOR

9-11

Tegueuk 2

Tegueuk  2

Tegueuk  3

CADET

12-14

Tegueuk 3

Tegueuk  4

Tegueuk  5

JUNIOR

15-17

Tegueuk  4

Tegueuk  5

Tegueuk  6

1ST SENIOR

18-30

Tegueuk  4

Tegueuk  5

Tegueuk  6

2nd SENIOR

Over 30

Tegueuk  4

Tegueuk  5

Tegueuk  6

Pair Contest. (Colour  Belt )

 

DIVISION

AGE GROUP

 

1st ROUND

 

2ND ROUND

 

FINAL

Little Kid

6-8

Tegueuk 2

Tegueuk  2

Tegueuk  3

SUPER  JUNIOR

9-11

Tegueuk 2

Tegueuk  2

Tegueuk  3

CADET

12-14

Tegueuk 3

Tegueuk  4

Tegueuk  5

JUNIOR

15-17

Tegueuk  4

Tegueuk  5

Tegueuk  6

1ST SENIOR

18-30

Tegueuk  4

Tegueuk  5

Tegueuk  6

2nd SENIOR

Over 30

Tegueuk  4

Tegueuk  5

Tegueuk  6

 

 

Team Contest(Colour  Belt )

MALE / FEMALE

 

AGE

1st ROUND

2nd ROUND

FINAL

Little Kid

6-8

Tegueuk 2

Tegueuk  2

Tegueuk  3

SUPER  JUNIOR

9-11

Tegueuk 2

Tegueuk  2

Tegueuk  3

CADET

12-14

Tegueuk 3

Tegueuk  4

Tegueuk  5

JUNIOR

15-17

Tegueuk  4

Tegueuk  5

Tegueuk  6

1ST SENIOR

Over 18

Tegueuk  4

Tegueuk  5

Tegueuk  6

**หมายเหตุ****  หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม

 

 

ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

 ผู้ฝึกสอนนำตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจำตัวนักกีฬามารายงานตัวที่โต๊ะกรรมการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 15 นาที

 ผู้ฝึกสอนนำนักกีฬารอการแข่งขันในบริเวณที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้

เจ้าหน้าที่นำนักกีฬาและผู้ฝึกสอนลงสนาม นักกีฬาพร้อมบัตรประจำตัวนักกีฬารายงานตัวกับหัวหน้ากรรมการที่ควบคุมการแข่งขันประจำสนาม

ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามลงในสนามแข่งขัน

การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

คณะกรรมการผู้ชี้ขาดการประท้วง ประกอบด้วย TD 1 ท่าน CSB 4 ท่าน

การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • การยื่นประท้วงให้เป็นไปตามกติกาเทควันโดสากล โดยให้ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาที่เสียผลประโยชน์เป็นผู้ยื่นประท้วงโดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อความชัดเจน โดยใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 • การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิคภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนดไว้
 • การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติของนักกีฬา ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนดไว้
 • การยื่นประท้วงทุกครั้งต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที หลังการแข่งขันคู่ที่การประท้วงสิ้นสุด เงินการยื่นประท้วงเป็นรายได้ของการจัดการแข่งขัน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินนั้นให้ถือว่าปฏิบัติมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม

 

กำหนดการรับสมัคร   

                รับสมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 24.00 น.หรือผู้สมัครครบ 900 คน เท่านั้นสิ้นสุดการแก้ไขรุ่นน้ำหนัก ในวัน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 24.00 น.เท่านั้น(กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนปิดระบบการแก้ไข)

                ชั่งน้ำหนักนักกีฬา ชั่งน้ำหนัก วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00น.   วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00-07.00 น.พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง

               

                      ค่าสมัครแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคล                                                 600        บาท

                      ค่าสมัครแข่งขันประเภทร่ายรำบุคคล (พุมเซ่)                                 600        บาท

                        ค่าสมัครแข่งขันประเภทร่ายรำคู่ผสม                                            800        บาท

                        ค่าสมัครแข่งขันประเภทร่ายรำทีม (3 คน)                                    900        บาท

 

ค่าสมัครแข่ง กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

คุณ กชภูมิ นิมมิตร ธนาคาร  กสิกรไทย สาขา ตลาดนานาเจริญ ลำลูกกา

เลขที่ บัญชี 024-8-79016-4

Comments

Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.