คู่สาย สนาม A สนาม B สนาม C สนาม D สนาม E สนาม F POOMSAE ไม่มีคู่เตะ

Chiang Mai Open # 7 (เชียงใหม่โอเพ่นครั้งที่7)

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน สนามกีฬาสมโภส 700 ปี เชียงใหม่ | เชียงใหม
แข่งขันวันที่ 17 / 2 / 2561
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2018-02-10
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 258 ม1 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทร 0897005197
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 482 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 4542

ปิดระบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น. ติดต่อสอบถาม โทร 0897005197 อ.เล็ก

4  ประเภทจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น  5 ประเภท

            4.1 ประเภทต่อสู้

            รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 4ปี               (เกิด พ.ศ. 2557)               Class C

            รุ่นยุวชนอายุ5 - 6ปี                    (เกิด พ.ศ. 2555-2556 )    Class B , Class C

            รุ่นยุวชนอายุ 7- 8 ปี                   (เกิด พ.ศ. 2553-2554)     Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นยุวชนอายุ 9 -10 ปี                 (เกิด พ.ศ. 2551-2552)     Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นยุวชนอายุ 11-12 ปี                (เกิด พ.ศ. 2549-2550)     Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นเยาวชนอายุ 13 -14 ปี             (เกิด พ.ศ. 2547-2548)     Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นเยาวชนอายุ 15 -17 ปี             (เกิด พ.ศ. 2544-2546)     Class A , Class B ,  Class C

            รุ่นประชาชนอายุ 18 ปี                 (เกิด พ.ศ. 2543ขึ้นไป)      Class A

 

            4.2ประเภทต่อสู้ทีม 3คน

            รุ่นยุวชน                        อายุไม่เกิน  6  ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นยุวชน                        อายุไม่เกิน  8  ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นยุวชน                        อายุไม่เกิน 10 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นยุวชน                        อายุไม่เกิน 12 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นยุวชน-เยาวชน           อายุไม่เกิน 14 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นเยาวชน                     อายุไม่เกิน 17 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

            รุ่นประชาชน                  อายุ 18 ปี ขึ้นไป ทีมชาย ทีมหญิง

 

            4.3ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว

            รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                                          อายุไม่เกิน 8 ปี

            รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                                          อายุไม่เกิน 10 ปี

            รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                                          อายุ11-14 ปี

            รุ่นเยาวชนและประชาชน ชาย / หญิง                   อายุ 15 ปี ขึ้นไป

            4.4 พุมเซ่คู่ ไม่แยกชายหญิง

            4.5 พุมเซ่ทีม 3 คน ไม่แยกชายหญิง

            4.6 พุ่มเซ่ฟรีสไตล์

            4.7 New พุ่มเซ่

ถ้วยรางวัลรวมประเภทต่อสู้ ประกอบด้วย

1.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู้ คลาส A+ B ชนะเลิศอันดับ 1

2.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู้ คลาส A+ B ชนะเลิศอันดับ 2

3.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู้ คลาส A+ B ชนะเลิศอันดับ 3

4.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู้ คลาส A+ B  ชนะเลิศอันดับ 4

5.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู้ คลาส C  ชนะเลิศอันดับ 1

6.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู้ คลาส C  ชนะเลิศอันดับ 2

ถ้วยหรือโล่รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทต่อสู้ 12 ถ้วย ประกอบด้วย

1.รุ่นยุวชนชาย               อายุ 5- 6 ปี

2.รุ่นยุวชนหญิง             อายุ 5- 6 ปี      

3.รุ่นยุวชนชาย               อายุ 7-8 ปี

4.รุ่นยุวชนหญิง             อายุ 7-8 ปี                   

5.รุ่นยุวชนชาญ              อายุ 9-10 ปี

6.รุ่นยุวชนหญิง             อายุ 9-10 ปี     

7.รุ่นยุวชนชาย               อายุ 11-12 ปี

8รุ่นยุวชนหญิง              อายุ 11-12 ปี               

9.รุ่นยุวชนชาย               อายุ 13-14 ปี

10.รุ่นยุวชนหญิง           อายุ 13-14 ปี   

11.รุ่นเยาวชนชาย          อายุ15-17 ปี

12.รุ่นเยาวชนหญิง         อายุ15-17 ปี     

 

ถ้วยหรือโล่รางวัลรวมประเภทพุ่มเซ่ ประกอบด้วย

1.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทพุ่มเซ่  อันดับ 1

2.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทพุ่มเซ่ อันดับ  2

3.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทพุ่มเซ่ อันดับ  3

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทท่ารำ

1.ประเภทเดี่ยว ชาย                   1 ใบ    

2.ประเภทเดี่ยว หญิง                  1 ใบ

3.ประเภทคู่ผสม                        2 ใบ

4.ประเภททีม                            3 ใบ

Comments