“ M.C.S. เทควันโด คัพ ” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครเฉพาะคลาส C

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนมหาชัยคริสเตียน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร
แข่งขันวันที่ 5 / 8 / 2560
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 8/4/2560
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
เบอร์โทร 0826596379
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 75 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 506

 

“ M.C.S. เทควันโด คัพ ” ครั้งที่ 4

 

ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โรงเรียนมหาชัยคริสเตียน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 

รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะ Class C 

 แบ่งเป็น  5  รุ่น

                ประเภท ยุวชน  ชาย / หญิง                             อายุไม่เกิน   4   ปี  (ไม่เกิน  พ.ศ. 2556)

                ประเภท ยุวชน  ชาย / หญิง                             อายุ   5-6    ปี         (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555)

                ประเภท ยุวชน  ชาย / หญิง                             อายุ   7-8     ปี        (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553)

                ประเภท ยุวชน  ชาย / หญิง                             อายุ   9-10   ปี       (พ.ศ. 2550  - พ.ศ. 2551)

                ประเภท ยุวชน  ชาย / หญิง                             อายุ  11-12  ปี       (พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 2549)

Comments