รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยม ประเภทพุมเซ่ Asian Indoor and Martial Arts Games


สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เก๋ จตุพร เหมวรรโณ ผู้ตัดสินไทยที่ได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยม ประเภทพุมเซ่ จากการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬา Asian Indoor and Martial Arts Games 
ณ กรุงอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน

Please disable Adblock!

 

 

 

https://www.facebook.com/tkdthailand/posts/1817660481877830

Please disable Adblock!

Comments