มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2559


มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2559
   มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2559 
     ดร.ปัญญา หาญลำยวง รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2559 อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย โดยมีนายอักษร แสนใหม่ ผอ.สำนักการกีฬา และนายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะมวยไทย ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร
 
สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpe.go.th/th/newsdetail/5392#prettyPhoto
 
 
ขอบคุณเนื้อหา 

Comments